Skip to main content

Over de ‘Mohikanen’

De boektitel ‘De laatste der Mohikanen’ is in ruim anderhalve eeuw ongeëvenaard sterk doorgedrongen in ons dagelijkse taalgebruik. Het is de standaard aanduiding van een persoon die nog als enige kan bogen op een specifieke eigenschap, vaardigheid, handelwijze of ervaring. Tegelijkertijd klinkt er hoop door in de benaming, of althans de verwachting dat deze eigenschap, vaardigheid, handelwijze of ervaring niet verloren zou gaan. Ook weemoed, nostalgie, naar een tijd die geweest is en waarvan de goede elementen het waard zijn om behouden te blijven.

Door de eeuwen heen zijn er ontelbare boeken verschenen die niet meer de aandacht krijgen die ze verdienen; die in de vergetelheid dreigen te verdwijnen, niet omdat ze slecht zijn maar omdat ze ondergesneeuwd raken in de lawine van nieuwe titels die lezers in toenemende mate treft. Om nog maar niet te spreken over het exploderende aanbod aan ‘content’ via nieuwe media. De ontlezing rukt op en daar wil de stichting De Laatste der Mohikanen iets aan doen.

Nieuwe technieken maken het mogelijk om halfvergane of ten dode opgeschreven boeken te reanimeren, te ontdoen van stofresten en voorzien van een nieuwe jasje op een eigentijdse manier, dat wil zeggen tegen zo laag mogelijke kosten, opnieuw uit te geven. Ter leringhe ende vermaek.

Werkwijze

Een team van uitgevers, schrijvers en lezers zoekt op permanente basis naar titels die naar verwachting nog een nieuw publiek kunnen trekken. Belangrijkste voorwaarde is dat het boek zich in het publieke domein bevindt, dat wil zeggen dat er geen rechten meer op rusten, oftewel: dat de makers meer dan zeventig jaar dood zijn.

Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van de kosten die gemoeid zijn met conversie van een boek in relatie tot de uitvoering. Soms is het nodig het taalgebruik aan te passen of dient het formaat tot economische proporties te worden teruggebracht. Het kan ook zijn dat een facsimile-uitgave het doel wordt, omwille van de authenticiteit.

De productie geschiedt doorgaans via printing on demand: een boek wordt pas gedrukt als het besteld is. Dat is efficiënt en duurzaam. De distributie verloopt via de gebruikelijke kanalen, dankzij een uitgeversaansluiting bij CB (Centraal Boekhuis). Bij de promotie ligt de nadruk op de inzet van social media.

Uniek is de koppeling van een gedrukt exemplaar aan een e-bookversie van dezelfde titel. Het e-boek is gratis verkrijgbaar en als PDF leesbaar (zonder beveiliging) op elke gangbare pc, laptop, tablet of smartphone. Het staat lezers vrij om de PDF verder te verspreiden. Sterker nog: dat juichen de Mohikanen van harte toe. Hoe meer lezers, des te beter beschermen wij ons literaire erfgoed.

De Mohikanen kunnen alle hulp gebruiken. Dus als u tips hebt over ‘vergeten’ titels, over boeken of schrijvers die meer aandacht verdienen, aarzel dan niet om de hulp van het international rescue team van de stichting in te roepen!

Maar ook als u op deze site of in de aangekondigde titels ongerechtigheden ontdekt of anderszins zaken op het spoor komt die de toets der kritiek of zorgvuldigheid niet kunnen doorstaan, laten we ons graag door u op het rechte pad zetten. Ook de meest doorgewinterde boekenfan verdwaalt weleens in het woud der (auteurs)rechten en (spellings)regels.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contactgegevens

Stichting De Laatste der Mohikanen

p/a Burg van Stamplein 364

2132 BH Hoofddorp

t. 085 0110142

e. info@delaatstedermohikanen.nl